Ehitus

Ehitusteenust osutame oma klientidele vastavalt nende soovidele kolmel põhimõttel:

  1. Projekteerimis-ehitustöövõtt
  2. Ehituse peatöövõtt
  3. Ehituse projektijuhtimine

Projekteerimis-ehitustöövõtu puhul sõlmime kliendiga töövõtulepingu kus on fikseeritud lepingu maksumus, ehitise valmimise tähtaeg ning kvaliteedinõuded. Teostatakse kliendi poolt koostatud lähteülesande alusel projekteerimistööd koos sinna juurde kuuluvate uuringute, kooskõlastuste ja ehitusloa hankimisega. Peale projektide valmimist ja ehitusloa saamist viiakse läbi ehitusprotsess mille lõpus loovutatakse kliendile täitedokumentatsioon , viiakse läbi vajalikud koolitused ja hangitakse ehitisele kasutusluba.;

Ehituse peatöövõtu puhul sõlmime kliendiga töövõtulepingu kus on fikseeritud lepingu maksumus, ehitise valmimise tähtaeg ning kvaliteedinõuded. Viiakse läbi kliendi poolt saadud projektide alusel ehitusprotsess mille raames koostatakse vajalikud täpsustavad tööjoonised.

Ehituse projektijuhtimine on täisvastutusega ehitusteenus kus kliendiga lepitakse kokku kindel protsent tööde ja teenuste maksumusest ning kogu protsess viiakse läbi ehituse peatöövõtule sarnastel tingimustel aga kliendile avatud arvetega.

Lisaks pakume oma klientidele  ainult hoone tehnosüsteemide (kütte, ventilatsiooni, vee, kanali ja jahutussüsteemid) projekteerimist, paigaldust ja hooldusteenus.