Hooldus

OÜ Koda Ehitus hooldusmeeskond tegeleb nii meie firma poolt ehitatud kui ka muude objektidele  seadmete ja süsteemide järelevalvega, kontrollides nende seisukorda, hooldades ning parandades.

Kaasaja kütte, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemide puhul on tähtis, et süsteemide hooldust ja järelvalvet teostaks oma ala spetsialistid. 

Paljud seadmete valmistajad annavad oma seadmetele garantii eeldusega, et seadmetele teeb regulaarset hooldust vastava kvalifikatsiooniga personal. 

Ehitajad annavad reeglina oma paigaldatud süsteemidele kaheaastase garantii, mille alla ei kuulu siiski süsteemide regulaarne hooldamine.

Tänu õigeaegsele hooldusele on alati garanteeritud seadmete töökorras olek, samuti on olemas pidev ülevaade süsteemide olukorrast. 

Õigeaegne hooldus aitab säästa omaniku raha vältimaks liigseid kulutusi seadmete ja süsteemide remondile.

Hooldame põhiliselt kütte, ventilatsiooni- ja jahutussüsteeme, kuid  meilt saab tellida tervikpaketi mis sisaldab kõikide tehnosüsteemide hooldusele lisaks nõrkvoolusüsteemide hooldust ja elektrikäitu.

Austusega Margus Välja
hooldusjuht